Salinan Forex Kedudukan

Forex salinan kedudukan pada halaman ini anda boleh memantau aktiviti peniaga-peniaga terpilih ("Sarjana") yang telah bersetuju untuk mengambil bahagian dalam program ini dan telah memberi mereka kebenaran untuk menyalin perdagangan mereka. Pengiraan penarafan yang anda lihat adalah berdasarkan berapa cekap setiap deposit yang digunakan untuk mencapai keuntungan semasa.

BalanceProfitTraded lost
USD 38,463.20USD 5,689.58163.37
USD 26,263.30USD 3,076.1140.21
USD 32,631.59USD 1,148.9140.4
ZAR 1.36ZAR 466.601.74
CN¥0.00CN¥149.281.32
USD 16,223.24USD 79.311.6
CN¥0.00CN¥16.740.34
USD 565.58USD 7.940.13
USD 31.40USD 4.250.26
USD 7.29USD 0.440.17
USD 118.79USD 0.270.01
USD 10.23USD 0.220.01
USD 35,866.93USD 0.000
€28,743.23€0.000
USD 32,267.40USD 0.000
USD 2,069.52USD 0.000
USD 22,263.54USD 0.000
USD 31,106.47USD 0.000
USD 381.28USD 0.000
USD 23.53USD 0.000
USD 79.96USD 0.000
USD 151.10USD 0.000
USD 14.14USD 0.000
USD 1,982.16USD 0.000
USD 1,719.27USD 0.000
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Next