Salinan Forex Kedudukan

Forex salinan kedudukan pada halaman ini anda boleh memantau aktiviti peniaga-peniaga terpilih ("Sarjana") yang telah bersetuju untuk mengambil bahagian dalam program ini dan telah memberi mereka kebenaran untuk menyalin perdagangan mereka. Pengiraan penarafan yang anda lihat adalah berdasarkan berapa cekap setiap deposit yang digunakan untuk mencapai keuntungan semasa.

BalanceProfitTraded lost
USD 22,924.19USD 1,488.26462.64
USD 38,546.52USD 785.2020.2
USD 1,298.29USD 607.113.67
USD 1,035.78USD 388.920.21
USD 3,061.03USD 363.8840.12
USD 0.00USD 139.032.97
USD 1,752.19USD 126.1640.65
USD 10,071.00USD 71.002.5
€115.52€17.715.8
USD 19.99USD 14.750.44
USD 372.13USD 14.340.72
USD 16,766.40USD 6.791.15
USD 35,792.37USD 0.000
€30,150.99€0.000
USD 33,372.65USD 0.000
USD 2,069.52USD 0.000
USD 22,263.54USD 0.000
USD 31,980.12USD 0.000
USD 394.34USD 0.000
USD 24.32USD 0.000
USD 79.96USD 0.000
USD 151.10USD 0.000
USD 14.14USD 0.000
USD 1,982.16USD 0.000
USD 1,719.27USD 0.000
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Next