تاییدیه فارکس برتر

فارکس برتر، احترام زیادی نسبت به مشتریان خود قائل است ، به همین دلیل است که ما سعی می کنیم اطلاعاتی درباره شرکتمان ارائه دهیم تا شما بتوانید به منظور تصمیم گیری های آگاهانه در طول کار خود با ما بگیرید. ما قصد داریم در هر کاری که انجام میدهیم صداقت و شفافیت را مد نظر قرار دهیم.

Finateqs Corp LTD is a proud member of the Investor Compensation Fund (ICF). The ICF provides compensation to investors who have suffered losses due to the insolvency of their broker. As a member of the ICF, we are committed to protecting our clients' investments and ensuring that they are compensated in the event that their broker becomes insolvent. The ICF covers claims up to a maximum of €20,000 per client, and we are proud to be able to offer this level of protection to our clients.

گواهینامه کارگذاری است

SuperForex

مبارزه با پولشویی

SuperForex

ارائه خدمات، مطابق با الزامات قوانین بین المللی تنظیم خدمات مالی.

SuperForex

بیمه ضمانت پرداخت سرمایه برای همه مشتریان.

SuperForex

امنیت و محافظت از دارایی ها

تامین کنندگان نقدینگی

مرکزی برای مدل تجاری فارکس برتر است که همیشه بهترین شرایط تجاری را در بازار فراهم می کند. ما قادر هستیم به شما اسپرد عالی در تمام جفت ارزهای اصلی ارائه دهیم زیرا ما کارگزاری کلاهبردار نیستیم و همچنین روابط کاری با بسیاری از ارائه دهندگان نقدینگی داریم. این موسسات بین المللی پایه ای همیشگی برای تعیین قیمت خرید و فروش برای اطمینان از اینکه معاملات شما منصفانه و با شفافیت انجام میشوند، هستند.

SuperForexSuperForexSuperForexSuperForex

علامت تجاری

توجه داشته باشید که فارکس برتر یک علامت تجاری ثبت شده است. از نام و علامت تجاری ما از طریق اداره هماهنگی بازار داخلی با شماره ثبت 014199831 در سطح بین المللی محافظت می شود. بنابراین تنها فارکس برتر و همچنین شرکای رسمی ما هستند که از این هویت و نام تجاری استفاده می کنند و گواهی نامه ای برای انجام چنین وظیفه ای از طرف ما دارند.