رتبه بندی فارکس کپی

در این صفحه می توانید فعالیت معامله گران انتخاب شده ("حرفه ای ها") را که موافقت کرده اند در این سیستم شرکت کنند را ببینید و مجوز خود را برای کپی کردن معاملات خود به آنها ارایه کنید، محاسبات رأی هایی که شما می بینید بر اساس این است که چگونه به طور موثر هر سپرده برای رسیدن به سود فعلی استفاده می شود.

BalanceProfitTraded lost
‎$۱۰۷٬۹۶۷٫۹۸‎$۲۰٬۶۸۰٫۰۰۳٬۳۰۰
‎$۳۲٬۲۶۹٫۱۱‎$۹۰۴٫۴۰۰٫۲
‎ZAR ۸٬۳۰۲٫۷۵‎ZAR ۵۴۹٫۲۵۰٫۰۴
‎$۳۵٬۷۹۲٫۳۷‎$۰٫۰۰۰
‎$۳۱٬۹۲۱٫۳۷‎$۰٫۰۰۰
‎$۲٬۰۶۹٫۵۲‎$۰٫۰۰۰
‎$۲۲٬۲۶۳٫۵۴‎$۰٫۰۰۰
‎$۲۱۹٫۴۲‎$۰٫۰۰۰
‎$۲۶٫۰۲‎$۰٫۰۰۰
‎$۷۹٫۹۶‎$۰٫۰۰۰
‎$۱۵۱٫۱۰‎$۰٫۰۰۰
‎$۱۴٫۱۴‎$۰٫۰۰۰
‎$۱٬۹۸۲٫۱۶‎$۰٫۰۰۰
‎$۱٬۷۱۹٫۲۷‎$۰٫۰۰۰
‎$۲۴۷٫۶۶‎$۰٫۰۰۰
‎$۹٬۴۶۳٫۵۴‎$۰٫۰۰۰
‎€۲۲٬۰۴۳٫۷۱‎€۰٫۰۰۰
‎$۱۸۲٫۵۹‎$۰٫۰۰۰
‎$۳۳٬۹۰۷٫۷۳‎$۰٫۰۰۰
‎$۲۹۴٫۰۰‎$۰٫۰۰۰
‎$۱۱٬۸۳۶٫۸۴‎$۰٫۰۰۰
‎$۴۲٫۵۹‎$۰٫۰۰۰
‎$۱٬۳۴۵٫۷۸‎$۰٫۰۰۰
‎$۱۲۲٫۸۳‎$۰٫۰۰۰
‎$۲۰۳٫۴۷‎$۰٫۰۰۰
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Next