رتبه بندی فارکس کپی

در این صفحه می توانید فعالیت معامله گران انتخاب شده ("حرفه ای ها") را که موافقت کرده اند در این سیستم شرکت کنند را ببینید و مجوز خود را برای کپی کردن معاملات خود به آنها ارایه کنید، محاسبات رأی هایی که شما می بینید بر اساس این است که چگونه به طور موثر هر سپرده برای رسیدن به سود فعلی استفاده می شود.

BalanceProfitTraded lost
‎$۷۶٬۰۶۴٫۵۳‎$۶٬۱۴۸٫۶۳۲۴۶٫۱۹
‎TZS ۳۴٬۱۰۵٫۷۱‎TZS ۳٬۱۲۷٫۷۲۰٫۳۲
‎$۱۸٬۴۸۸٫۴۷‎$۲٬۶۷۵٫۱۴۱۵۸٫۶۲
‎$۳۲٬۸۸۸٫۸۶‎$۸۷۲٫۰۲۱۰
‎$۴۲٬۶۹۴٫۲۴‎$۸۲۰٫۰۰۰٫۲
‎$۴۷۰٫۱۲‎$۴۶۷٫۲۴۱۳٫۴
‎$۶۲٫۰۴‎$۴٫۰۳۲٫۹۵
‎$۳۵٬۷۹۲٫۳۷‎$۰٫۰۰۰
‎$۳۱٬۵۲۵٫۴۴‎$۰٫۰۰۰
‎$۲٬۰۶۹٫۵۲‎$۰٫۰۰۰
‎$۲۲٬۲۶۳٫۵۴‎$۰٫۰۰۰
‎$۱۳۷٫۷۵‎$۰٫۰۰۰
‎$۲۵٫۶۹‎$۰٫۰۰۰
‎$۷۹٫۹۶‎$۰٫۰۰۰
‎$۱۵۱٫۱۰‎$۰٫۰۰۰
‎$۱۴٫۱۴‎$۰٫۰۰۰
‎$۱٬۹۸۲٫۱۶‎$۰٫۰۰۰
‎$۱٬۷۱۹٫۲۷‎$۰٫۰۰۰
‎$۲۴۷٫۶۶‎$۰٫۰۰۰
‎$۹٬۴۶۳٫۵۴‎$۰٫۰۰۰
‎€۲۱٬۷۶۷٫۴۳‎€۰٫۰۰۰
‎$۱۸۰٫۳۰‎$۰٫۰۰۰
‎$۳۳٬۹۰۷٫۷۳‎$۰٫۰۰۰
‎$۲۹۴٫۰۰‎$۰٫۰۰۰
‎$۱۱٬۸۳۶٫۸۴‎$۰٫۰۰۰
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Next